RRFS Model Fields - Experimental

Model: RRFS NA 3km dev1 (Experimental)    Area: FULL DOMAIN    Date: 27 Sep 2022 - 23Z


Model:  
Domain:  
Date:  


      Valid Time  
 Tue 
23
 Wed 
00
 Wed 
01
 Wed 
02
 Wed 
03
 Wed 
04
 Wed 
05
 Wed 
06
 Wed 
07
 Wed 
08
 Wed 
09
 Wed 
10
 Wed 
11
 Wed 
12
 Wed 
13
 Wed 
14
 Wed 
15
 Wed 
16
 Wed 
17
 Wed 
18
 Wed 
19
 Wed 
20
 Wed 
21
 Wed 
22
 Wed 
23
 Thu 
00
 Thu 
01
 Thu 
02
 Thu 
03
 Thu 
04
 Thu 
05
 Thu 
06
 Thu 
07
 Thu 
08
 Thu 
09
 Thu 
10
 Thu 
11
 Thu 
12
 Thu 
13
 Thu 
14
 Thu 
15
 Thu 
16
 Thu 
17
 Thu 
18
 Thu 
19
 Thu 
20
 Thu 
21
 Thu 
22
 Thu 
23
 Fri 
00
 Fri 
01
 Fri 
02
  All
times
Loop Forecast  
 000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021   022   023   024   025   026   027   028   029   030   031   032   033   034   035   036   037   038   039   040   041   042   043   044   045   046   047   048   049   050   051 
all fields      000   001                                                                                                      all fields
1 km agl reflectivity  000   001                                                                                                      1 km agl reflectivity
composite reflectivity  000   001                                                                                                      composite reflectivity
ensemble comp reflectivity                                                                                                             ensemble comp reflectivity
max 1 km agl reflectivity  000   001                                                                                                      max 1 km agl reflectivity
-10C isothermal reflectivity  000   001                                                                                                      -10C isothermal reflectivity
max 1h -10C isothermal reflectivity                                                                                                             max 1h -10C isothermal reflectivity
GOES-W water vapor                                                                                                             GOES-W water vapor
GOES-E water vapor                                                                                                             GOES-E water vapor
GOES-W Infrared                                                                                                             GOES-W Infrared
GOES-E Infrared                                                                                                             GOES-E Infrared
surface CAPE  000   001                                                                                                      surface CAPE
surface CIN  000   001                                                                                                      surface CIN
mixed CAPE  000   001                                                                                                      mixed CAPE
most unstable CAPE  000   001                                                                                                      most unstable CAPE
most unstable layer CAPE  000   001                                                                                                      most unstable layer CAPE
best LI  000   001                                                                                                      best LI
LCL  000   001                                                                                                      LCL
0-1 km shear  000   001                                                                                                      0-1 km shear
0-6 km shear  000   001                                                                                                      0-6 km shear
0-1 km helicity, storm motion  000   001                                                                                                      0-1 km helicity, storm motion
0-3 km helicity, storm motion  000   001                                                                                                      0-3 km helicity, storm motion
2-5 km max updraft helicity  000   001                                                                                                      2-5 km max updraft helicity
2-5 km min updraft helicity  000   001                                                                                                      2-5 km min updraft helicity
0-2 km max updraft helicity                                                                                                             0-2 km max updraft helicity
0-2 km min updraft helicity                                                                                                             0-2 km min updraft helicity
0-3 km max updraft helicity  000   001                                                                                                      0-3 km max updraft helicity
0-3 km min updraft helicity  000   001                                                                                                      0-3 km min updraft helicity
ensemble updraft helicity                                                                                                             ensemble updraft helicity
run total 2-5 km max updraft helicity  000   001                                                                                                      run total 2-5 km max updraft helicity
run total 2-5 km min updraft helicity  000   001                                                                                                      run total 2-5 km min updraft helicity
run total 0-2 km max updraft helicity                                                                                                             run total 0-2 km max updraft helicity
run total 0-2 km min updraft helicity                                                                                                             run total 0-2 km min updraft helicity
run total 0-3 km max updraft helicity  000   001                                                                                                      run total 0-3 km max updraft helicity
run total 0-3 km min updraft helicity  000   001                                                                                                      run total 0-3 km min updraft helicity
0-1 km max vertical vorticity  000   001                                                                                                      0-1 km max vertical vorticity
0-2 km max vertical vorticity  000   001                                                                                                      0-2 km max vertical vorticity
lightning threat 3                                                                                                             lightning threat 3
max vert int graupel                                                                                                             max vert int graupel
max 10m wind  000   001                                                                                                      max 10m wind
10m wind  000   001                                                                                                      10m wind
10m wind gust potential  000   001                                                                                                      10m wind gust potential
80m wind  000   001                                                                                                      80m wind
1h 80m wind speed change                                                                                                             1h 80m wind speed change
ensemble 1h 80m wind speed change                                                                                                             ensemble 1h 80m wind speed change
skin temp  000   001                                                                                                      skin temp
2m temp  000   001                                                                                                      2m temp
2m potential temp  000   001                                                                                                      2m potential temp
2m temp - skin temp  000   001                                                                                                      2m temp - skin temp
2m dew point  000   001                                                                                                      2m dew point
2m RH  000   001                                                                                                      2m RH
hourly wildfire potential  000   001                                                                                                      hourly wildfire potential
surface pressure  000   001                                                                                                      surface pressure
3h pressure change                                                                                                             3h pressure change
precipitable water  000   001                                                                                                      precipitable water
snow water equiv  000   001                                                                                                      snow water equiv
1h snowfall (10-1)  000   001                                                                                                      1h snowfall (10-1)
ensemble 1h heavy snowfall (10-1)                                                                                                             ensemble 1h heavy snowfall (10-1)
total acc snowfall (10-1)                                                                                                             total acc snowfall (10-1)
snow depth  000   001                                                                                                      snow depth
acc snow depth (var dens)                                                                                                             acc snow depth (var dens)
ensemble acc snowfall                                                                                                             ensemble acc snowfall
mean ensemble acc snowfall                                                                                                             mean ensemble acc snowfall
1h precip  000   001                                                                                                      1h precip
ensemble 1h precip                                                                                                             ensemble 1h precip
mean ensemble 1h precip                                                                                                             mean ensemble 1h precip
ensemble 1h heavy precip                                                                                                             ensemble 1h heavy precip
total acc precip                                                                                                             total acc precip
ensemble total acc precip                                                                                                             ensemble total acc precip
mean ensemble total acc precip                                                                                                             mean ensemble total acc precip
precip type  000   001                                                                                                      precip type
max 1h hail/graupel diameter (at sfc)                                                                                                             max 1h hail/graupel diameter (at sfc)
max 1h hail/graupel (at sfc) from HAILCAST                                                                                                             max 1h hail/graupel (at sfc) from HAILCAST
max 1h hail/graupel diameter (entire atmosphere)                                                                                                             max 1h hail/graupel diameter (entire atmosphere)
frozen precip percentage  000   001                                                                                                      frozen precip percentage
total acc freezing rain                                                                                                             total acc freezing rain
total acc graupel (sleet)                                                                                                             total acc graupel (sleet)
supercooled liquid water                                                                                                             supercooled liquid water
1h storm surface runoff  000   001                                                                                                      1h storm surface runoff
3h storm surface runoff                                                                                                             3h storm surface runoff
925mb temp  000   001                                                                                                      925mb temp
850mb temp  000   001                                                                                                      850mb temp
850mb wind  000   001                                                                                                      850mb wind
850mb rh  000   001                                                                                                      850mb rh
850-500mb mean rh  000   001                                                                                                      850-500mb mean rh
rh with respect to pw                                                                                                             rh with respect to pw
700mb temp  000   001                                                                                                      700mb temp
700mb vvel  000   001                                                                                                      700mb vvel
mean vvel                                                                                                             mean vvel
max updraft  000   001                                                                                                      max updraft
max downdraft  000   001                                                                                                      max downdraft
500mb temp  000   001                                                                                                      500mb temp
500mb vort  000   001                                                                                                      500mb vort
250mb wind  000   001                                                                                                      250mb wind
visibility  000   001                                                                                                      visibility
total cloud cover  000   001                                                                                                      total cloud cover
low-level cloud cover  000   001                                                                                                      low-level cloud cover
mid-level cloud cover  000   001                                                                                                      mid-level cloud cover
high-level cloud cover  000   001                                                                                                      high-level cloud cover
cloud top height                                                                                                             cloud top height
ceiling                                                                                                             ceiling
ceiling (experimental)                                                                                                             ceiling (experimental)
ceiling (experimental-2)                                                                                                             ceiling (experimental-2)
echotop height  000   001                                                                                                      echotop height
VIL  000   001                                                                                                      VIL
RADAR VIL  000   001                                                                                                      RADAR VIL
aviation flight rules                                                                                                             aviation flight rules
outgoing longwave radiation (top of atmosphere)  000   001                                                                                                      outgoing longwave radiation (top of atmosphere)
outgoing shortwave radiation (top of atmosphere)                                                                                                             outgoing shortwave radiation (top of atmosphere)
upward longwave radiation (surface)  000   001                                                                                                      upward longwave radiation (surface)
upward shortwave radiation (surface)  000   001                                                                                                      upward shortwave radiation (surface)
incoming shortwave radiation  000   001                                                                                                      incoming shortwave radiation
incoming direct radiation                                                                                                             incoming direct radiation
incoming diffuse radiation                                                                                                             incoming diffuse radiation
latent heat flux  000   001                                                                                                      latent heat flux
sensible heat flux  000   001                                                                                                      sensible heat flux
PBL height  000   001                                                                                                      PBL height
soil temp at sfc  000   001                                                                                                      soil temp at sfc
soil temp at 1cm  000   001                                                                                                      soil temp at 1cm
soil temp at 4cm  000   001                                                                                                      soil temp at 4cm
soil temp at 10cm  000   001                                                                                                      soil temp at 10cm
soil temp at 30cm  000   001                                                                                                      soil temp at 30cm
soil temp at 60cm  000   001                                                                                                      soil temp at 60cm
soil temp at 1m  000   001                                                                                                      soil temp at 1m
soil temp at 1.6m  000   001                                                                                                      soil temp at 1.6m
soil temp at 3m  000   001                                                                                                      soil temp at 3m
soil moisture at sfc  000   001                                                                                                      soil moisture at sfc
soil moisture at 1cm  000   001                                                                                                      soil moisture at 1cm
soil moisture at 4cm  000   001                                                                                                      soil moisture at 4cm
soil moisture at 10cm  000   001                                                                                                      soil moisture at 10cm
soil moisture at 30cm  000   001                                                                                                      soil moisture at 30cm
soil moisture at 60cm  000   001                                                                                                      soil moisture at 60cm
soil moisture at 1m  000   001                                                                                                      soil moisture at 1m
soil moisture at 1.6m  000   001                                                                                                      soil moisture at 1.6m
soil moisture at 3m  000   001                                                                                                      soil moisture at 3m
soil moisture availability  000   001                                                                                                      soil moisture availability
cross section BOU cloud water mixing ratio                                                                                                             cross section BOU cloud water mixing ratio
cross section BOU rain mixing ratio                                                                                                             cross section BOU rain mixing ratio
cross section BOU graupel mixing ratio                                                                                                             cross section BOU graupel mixing ratio
cross section BOU snow mixing ratio                                                                                                             cross section BOU snow mixing ratio
cross section BOU total condensate                                                                                                             cross section BOU total condensate
cross section BOU wind                                                                                                             cross section BOU wind
cross section LWX cloud water mixing ratio                                                                                                             cross section LWX cloud water mixing ratio
cross section LWX rain mixing ratio                                                                                                             cross section LWX rain mixing ratio
cross section LWX graupel mixing ratio                                                                                                             cross section LWX graupel mixing ratio
cross section LWX snow mixing ratio                                                                                                             cross section LWX snow mixing ratio
cross section LWX total condensate                                                                                                             cross section LWX total condensate
cross section LWX wind                                                                                                             cross section LWX wind
cross section MKX cloud water mixing ratio                                                                                                             cross section MKX cloud water mixing ratio
cross section MKX rain mixing ratio                                                                                                             cross section MKX rain mixing ratio
cross section MKX graupel mixing ratio                                                                                                             cross section MKX graupel mixing ratio
cross section MKX snow mixing ratio                                                                                                             cross section MKX snow mixing ratio
cross section MKX total condensate                                                                                                             cross section MKX total condensate
cross section MKX wind                                                                                                             cross section MKX wind
cross section SEA cloud water mixing ratio                                                                                                             cross section SEA cloud water mixing ratio
cross section SEA rain mixing ratio                                                                                                             cross section SEA rain mixing ratio
cross section SEA graupel mixing ratio                                                                                                             cross section SEA graupel mixing ratio
cross section SEA snow mixing ratio                                                                                                             cross section SEA snow mixing ratio
cross section SEA total condensate                                                                                                             cross section SEA total condensate
cross section SEA wind                                                                                                             cross section SEA wind
cross section MIA cloud water mixing ratio                                                                                                             cross section MIA cloud water mixing ratio
cross section MIA rain mixing ratio                                                                                                             cross section MIA rain mixing ratio
cross section MIA graupel mixing ratio                                                                                                             cross section MIA graupel mixing ratio
cross section MIA snow mixing ratio                                                                                                             cross section MIA snow mixing ratio
cross section MIA total condensate                                                                                                             cross section MIA total condensate
cross section MIA wind                                                                                                             cross section MIA wind
cross section ATL cloud water mixing ratio                                                                                                             cross section ATL cloud water mixing ratio
cross section ATL rain mixing ratio                                                                                                             cross section ATL rain mixing ratio
cross section ATL graupel mixing ratio                                                                                                             cross section ATL graupel mixing ratio
cross section ATL snow mixing ratio                                                                                                             cross section ATL snow mixing ratio
cross section ATL total condensate                                                                                                             cross section ATL total condensate
cross section ATL wind                                                                                                             cross section ATL wind
cross section BOS cloud water mixing ratio                                                                                                             cross section BOS cloud water mixing ratio
cross section BOS rain mixing ratio                                                                                                             cross section BOS rain mixing ratio
cross section BOS graupel mixing ratio                                                                                                             cross section BOS graupel mixing ratio
cross section BOS snow mixing ratio                                                                                                             cross section BOS snow mixing ratio
cross section BOS total condensate                                                                                                             cross section BOS total condensate
cross section BOS wind                                                                                                             cross section BOS wind
cross section NYC cloud water mixing ratio                                                                                                             cross section NYC cloud water mixing ratio
cross section NYC rain mixing ratio                                                                                                             cross section NYC rain mixing ratio
cross section NYC graupel mixing ratio                                                                                                             cross section NYC graupel mixing ratio
cross section NYC snow mixing ratio                                                                                                             cross section NYC snow mixing ratio
cross section NYC total condensate                                                                                                             cross section NYC total condensate
cross section NYC wind                                                                                                             cross section NYC wind