RAP Chem Model Fields - Experimental

Model: RAP-Chem    Area: DOMAIN 1    Date: 17 Nov 2017 - 00Z


*** Experimental, Not for Official Guidance *** - see description.


Model:  
Domain:  
Date:  


      Valid Time  
 Fri 
00
 Fri 
03
 Fri 
06
 Fri 
09
 Fri 
12
 Fri 
15
 Fri 
18
 Fri 
21
 Sat 
00
 Sat 
03
 Sat 
06
 Sat 
09
 Sat 
12
 Sat 
15
 Sat 
18
 Sat 
21
 Sun 
00
  All
times
Loop Forecast  
 00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48 
all fields      00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  all fields
300mb height  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  300mb height
500mb height  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  500mb height
700mb height  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  700mb height
850mb height  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  850mb height
3 Hour Precip [mm]  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  3 Hour Precip [mm]
Total Precip [mm]  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  Total Precip [mm]
Pcptl Water [mm]  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  Pcptl Water [mm]
CO 500mb  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  CO 500mb
CO 700mb  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  CO 700mb
CO 850mb  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  CO 850mb
CO surface  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  CO surface
ETH surface  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  ETH surface
HCHO surface  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  HCHO surface
NOx surface  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  NOx surface
O3 500mb  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  O3 500mb
O3 700mb  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  O3 700mb
O3 850mb  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  O3 850mb
O3 surface  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  O3 surface
PM10 surface  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  PM10 surface
PM25 surface  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  PM25 surface
PM25 PBL Vert Avg  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  PM25 PBL Vert Avg
Organic Aerosol 500mb  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  Organic Aerosol 500mb
Organic Aerosol 700mb  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  Organic Aerosol 700mb
Organic Aerosol 850mb  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  Organic Aerosol 850mb
Organic Aerosol surface  00   03   06   09   12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  Organic Aerosol surface
35 N XS                                       35 N XS
42 N XS                                       42 N XS
115 W XS                                       115 W XS